video animation deals-01

Create Animated Explainer Video – 2FVN#1

- Dịch vụ chỉnh sửa video do bạn Trung (là một thành viên tại 2FVN Community) cung cấp
- Có user là "trungbepx" tại Fiverr.
- Chi phí bắt đầu chỉ với 35$.
CLICK VÀO NÚT ĐẾN TRANG GIGS

2FVN COMMUNITY - FIVERR VIỆT NAM

CẢM ƠN BẠN ĐÃ TIN TƯỞNG

Create Animated Explainer Video – 2FVN#1

- Dịch vụ chỉnh sửa video do bạn Trung (là một thành viên tại 2FVN Community) cung cấp
- Có user là "trungbepx" tại Fiverr.
- Chi phí bắt đầu chỉ với 35$.

Một số thông tin cơ bản về Gig

  • 2D Animation

Portfolio Preview

Một số hình ảnh sản phẩm đã làm trước đó.