graphics design deals-01

Create Comics Page Based On Your Idea – 2FVN#1

- Dịch vụ vẽ truyện tranh do bạn Chung (là một thành viên tại 2FVN Community) cung cấp
- Có user là "chungnguyen651" tại Fiverr.
- Chi phí bắt đầu chỉ với 10$.
CLICK VÀO NÚT ĐẾN TRANG GIGS

2FVN COMMUNITY - FIVERR VIỆT NAM

CẢM ƠN BẠN ĐÃ TIN TƯỞNG

Create Comics Page Based On Your Idea – 2FVN#1

- Dịch vụ vẽ truyện tranh do bạn Chung (là một thành viên tại 2FVN Community) cung cấp
- Có user là "chungnguyen651" tại Fiverr.
- Chi phí bắt đầu chỉ với 10$.

Một số thông tin cơ bản về Gig

  • Main Type: Comics
  • Style: Anime
  • File Format: .PSD

Portfolio Preview

Một số hình ảnh sản phẩm đã làm trước đó.

create-comics-page-based-on-your-idea-2fvn1-1 create-comics-page-based-on-your-idea-2fvn1-2 create-comics-page-based-on-your-idea-2fvn1-3