graphics design deals-01

Design And Render Interior, Exterior And 3d Floor Plan – 2FVN#1

- Dịch vụ Render kiến trúc thực tế do bạn Nghĩa (là một thành viên tại 2FVN Community) cung cấp
- Có user là "nnnarchitect" tại Fiverr.
- Chi phí bắt đầu chỉ với 15$.
CLICK VÀO NÚT ĐẾN TRANG GIGS

2FVN COMMUNITY - FIVERR VIỆT NAM

CẢM ƠN BẠN ĐÃ TIN TƯỞNG

Design And Render Interior, Exterior And 3d Floor Plan – 2FVN#1

- Dịch vụ Render kiến trúc thực tế do bạn Nghĩa (là một thành viên tại 2FVN Community) cung cấp
- Có user là "nnnarchitect" tại Fiverr.
- Chi phí bắt đầu chỉ với 15$.

Một số thông tin cơ bản về Gig

  • Service Type: Floor Plans, Modeling, Rendering, Designing
  • Image File Format: JPG, PDF

Portfolio Preview

Một số hình ảnh sản phẩm đã làm trước đó.

design-and-render-interior-exterior-and-3d-floor-plan-2fvn1-3 design-and-render-interior-exterior-and-3d-floor-plan-2fvn1-2 design-and-render-interior-exterior-and-3d-floor-plan-2fvn1-1